Fransar

Fransförlängning singel 120min 1500kr

Fransförlängning volym 135min 1800kr

Påfyllning singel 60min 600kr

Påfyllning singel 75min 700kr

Påfyllning singel 90min 800kr

Påfyllning volym 75min 700kr

Påfyllning volym 90min 800kr